Nog

Statistieken

 • 181804Totale hits:
 • 93538Totaal bezoekers:
 • 22Bezoekers vandaag:
 • 56Bezoekers gisteren:
 • 329Bezoekers vorige week:
 • 1004Bezoekers per maand:
 • 44Bezoekers per dag:
 • 2Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

admin

Sawasdee Khap

P.V. de Plassenjagers Kortenhoef organiseert een Gert Jan Beute avond
Zaterdagavond 30 maart, aanvang 20:00 uur.
+/- 30 jaarlingen ingebracht door leden van P.V. de Plassenjagers worden door GJ Beute beoordeeld volgens zijn standaard, waar we in 2019 een Beute competitie mee vervliegen, binnen onze vereniging.
Een Beute avond is altijd een geweldige duivenavond.
Gert Jan staat garant voor en spraakmakende avond, met een uitgesproken mening en waardevolle tips voor de hedendaagse duivensport.
Deze avond kunt u bijwonen. In ons club gebouw aan de Kwakel 42 te Kortenhoef.
We zien u graag tegemoet.

Fondclub Gooi&Eemland

Jaarvergadering op woensdag 13 maart 2019

bij APV De Reisduif  Monnikenpad 10 te Amersfoort

LET OP ANDERE LOKATIE

Aanvang 20 uur.   

Agenda

Tevens is er weer een jongeduiven verkoop schenker/koper op donderdag 4 april a.s.

Inbrengen vanaf 19.30 uur bij pv Soest.

Het bestuur

Geacht bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering welke zal worden
gehouden op maandag 4 maart 2019. In het clubgebouw van p.v. De Zwaluw in Laren
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Appel afgevaardigden.
 3. Notulen voorjaarsvergadering 5 Maart 2018
 4. Ingekomen stukken.
 5. Verslag penningmeester (stukken tijdens de vergadering)
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing: Bestuur stelt voor verder te gaan met huidige 3-tal
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Het bestuur

Uitnodiging open dag van P V. Almere op zondag 24 februari 2019.

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Kampioenenhuldeging  van de regio 1.

Op deze avond zullen de kampioenen op gepaste wijze worden gehuldigd, en de diverse andere prijzen worden uitgereikt.

Het feest word gehouden op zaterdag 16 Februari 2019

In het Lokaal van p.v. de Zwaluw Laren

Heideveldweg 9 Laren

De avond begint om 17.00 uur zaal open om 16.45 uur

Het programma is als voorgaande jaren met rond 18.00 uur een lekkere  Barbecue met salades

Ook zal er nog een leuke verloting zijn.

Alle leden met partners zijn van harte uitgenodigd!

I.v.m. de ruimte en kosten gaarne geen introducés van buitenaf meenemen!

Het bestuur !

Zaterdag 19 januari is er de mogelijkheid om uw duiven op de foto te laten zetten .

Dit vind plaats in het vereningsgebouw van P.V.Hilverum Raafstraat 1 te Hilversum ,tussen 10 en 11 uur.

De fotograaf is de heer B.de Moor .

De fondclub eert zijn kampioenen en houd de jaarlijkse feestavond op Zaterdag 13 oktober 2018

Aanvang 18.00 uur.

Restaurant  Houtrust, Hooglanderveen.

Zie bijlage voor het gehele bericht.

Bonnenverkoop Regio1

Het is weer zo ver !!!!!

De Jonge Duivencompetitie komt er weer aan.

VERKOOP SCHENKER/KOPER

DONDERDAG 5 April 2018
Tijdstip 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie PV SOEST

Hoe kunt u meedoen.
Door een jonge duif of een bon ter beschikking te stellen voor de verkoop op 5 april
Of door een bon of jonge duif aan te schaffen op 5 april.

Wat zijn de aanvullende regels:
Bij de geschonken bonnen moeten de ringnummers opgegeven tijdens de jongeduiven verkoop op 5 april 2018 en de behaalde punten vòòr 1 oktober 2018 bij J.v.Wakeren. Ringnummers behorende bij de geschonken bonnen opgeven voor 1 juli 2018.
De prijzen schenker/koper zijn: 1e Prijs 2x € 250,= Schenker/koper, 2e prijs 2x € 150,= Schenker/koper.
3e prijs 2x € 100,= Schenker/koper, 4e prijs 2x € 75,= Schenker/koper, 5e prijs 2x € 50,= Schenker/koper. Totaal € 1250 Euro

Komt allen en doe mee dan maakt u ook kans op een mooie opbrengst Verleden jaar bleek maar weer dat iedereen kans maakt.

Fondclub bestuur Gooi & Eemland

Notulen jaarvergadering d.d 5 maart 2018.

1) Opening: Ronald Heesen opent de vergadering en begint met een minuut stilte voor degene die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit waren o.a. ons oud bestuurslid Dirk Okhuijsen en Gerrit Waarhuijs.

2) Appel afgevaardigden: aanwezig 6 verenigingen, p.v VrijSnel, p.v. Hilversum, De Zwaluw, Gooi Columba, p.v. de Plassenjagers en de Flevocoerier.

Afwezig zonder opgave van reden: P.V. Almere en p.v. de Lelybode.

3) Notulen vorige vergadering: Op de notulen van de jaarvergaderingen van

20 Maart 2017 zijn geen op of aanmerkingen.

4) Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Alleen is er na het seizoen wat telefonisch overleg geweest over het insturen van de uitslagen van de regio 1 naar de compuclub. Omdat deze uitslagen mee mogen tellen voor de olympiade duiven. Bas heeft dit geregeld.

5) Verslag penningmeester: Voor de vergadering zijn de kasstukken aan de verenigingen overhandigd. Hierover zijn geen vragen alles ziet er keurig uit. Er is nog ongeveer 3190 euro op de bank.

Er zijn echter elke maand kosten omdat we een zakelijke rekening hebben. Dhr Timmer is bij de bank geweest en dit kunnen we voorkomen door een gewone

prive rekening te nemen. Het bestuur krijgt het mandaat om dit te regelen.

6) Verslag kascontrolecommissie: De kas is door Bas Thiel en Peter Bleesing. gecontroleerd en prima in orde bevonden. Zij stellen voor om Willem Timmer decharge te verlenen. De vergadering gaat hier mee akkoord.

Ook stellen zij dat het verstandig is het voorstel van vrij-snel te steunen en is een internet verkoop essentieel.

 

7) Benoeming kascontrolecommissie: Peter Bleesing en Theo Vermeulen

8) Bestuursverkiezing: Het bestuur bestaat nog uit 3 man te weten Ronald Heesen (Voorzitter). Willem Timmer (Penningmeester) en secretaris Hans Nielen.

De vergadering gaat akkoord dat deze met zijn drieën verder gaan.

9) Voorstel Vrij-Snel: Vrij-Snel steld voor om de regio 1 in stand te houden 1 cent per duif in rekening te brengen.

De vergadering gaat naar een korte discussie akkoord.

Bas Thiel maakt aan eind van het seizoen een rekening. De verenigingen dienen het geld over te maken aan de penningmeester dhr. Timmer.

10) Rondvraag: Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Het bestuur vraagt naar de mening van de vergadering wanneer de feestavond te houden. De voorkeur gaat uit naar Februari.

11) Sluiting: Hierna sloot Ronald de vergadering.