Statistieken

 • 213633Totale hits:
 • 116258Totaal bezoekers:
 • 48Bezoekers vandaag:
 • 75Bezoekers gisteren:
 • 522Bezoekers vorige week:
 • 1379Bezoekers per maand:
 • 68Bezoekers per dag:
 • 2Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

Geacht bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering welke zal worden
gehouden op maandag 4 maart 2019. In het clubgebouw van p.v. De Zwaluw in Laren
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Appel afgevaardigden.
 3. Notulen voorjaarsvergadering 5 Maart 2018
 4. Ingekomen stukken.
 5. Verslag penningmeester (stukken tijdens de vergadering)
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing: Bestuur stelt voor verder te gaan met huidige 3-tal
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Het bestuur

Reacties zijn gesloten.