Statistieken

 • 213609Totale hits:
 • 116249Totaal bezoekers:
 • 39Bezoekers vandaag:
 • 75Bezoekers gisteren:
 • 513Bezoekers vorige week:
 • 1370Bezoekers per maand:
 • 68Bezoekers per dag:
 • 0Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

De geplande regio1 vergadering die gepland stond vóór maandag 16 maart, gaat in verband met het corona virus niet door. Deze zal op een later tijdstip alsnog worden gehouden.

Vriendelijke groet

Hans Nielen.

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Kampioenenhuldeging van de regio 1.

Op deze avond zullen de kampioenen op gepaste wijze worden gehuldigd, en de diverse andere prijzen worden uitgereikt.

Het feest word gehouden op zaterdag 22 Februari 2020

In het Lokaal van p.v. de Zwaluw Laren

Heideveldweg 9 Laren

De avond begint om 17.00 uur zaal open om 16.45 uur

Het programma is als voorgaande jaren met rond 18.00 uur een lekkere Barbecue met salades

Ook zal er nog een leuke verloting zijn.

Alle leden met partners zijn van harte uitgenodigd!

I.v.m. de ruimte en kosten gaarne geen introducés van buitenaf meenemen!

Het bestuur !

Geachte leden,

Vanavond start op duiven.net de bonnenverkoop van de Regio 1 Hilversum e.o. We hebben totaal 24 bonnen van goede melkers. Zegt het voort!!!  Laten we hopen dat de verkoop een mooi bedrag opbrengt t.b.v. de Regio 1.

Vriendelijke groet,

Hans Nielen secr. 

Geachte Besturen en leden Regio 1 Hilversum en omstreken.

Net als verleden jaar willen wij weer een bonnenverkoop organiseren om de regio 1 Hilversum e.o. in stand te houden.
Op de laatstgehouden vergadering gaven alle aanwezige verenigingen aan graag de regio 1 in stand te willen houden.
Om dit in de toekomst te kunnen blijven bekostigen zijn er inkomsten nodig.
De vraag van het bestuur is dan ook de regio te steunen en een bon aan de regio 1 te schenken.
De verkoop word gehouden van 25-10-2019 tot en met 8-11-2019 op “duiven.net”. Er zal geen zaalverkoop zijn.
Mochten er leden zijn die een goede bon van iemand buiten onze regio kunnen bemachtigen is dit natuurlijk ook fantastisch.
Mensen die een bon of een laat jong willen schenken kunnen dit doorgeven aan
Hans Nielen of Bas Thiel.
We hopen zo een goede verkoop te kunnen organiseren waarmee er weer wat geld binnen komt om onze regio voort te zetten met een gezellige feestavond en een mooi prijzenpakket.

Namens het bestuur
Hans Nielen secr.
06-20537560
mernie@hetnet.nl

Heren Penningmeesters .

Ik heb afgelopen week van de belastingdienst de teruggave van de energie belasting ontvangen welke ik heb aangevraagd dit kan tot 5 jaar terug .Wij hebben met ongeveer 2 uur werk bijna 1000 euro terug ontvangen.

U moet alleen de formulieren downloaden van de belastingdienst.

Bericht van Facebook.

P.V. de Plassenjagers Kortenhoef organiseert een Gert Jan Beute avond
Zaterdagavond 30 maart, aanvang 20:00 uur.
+/- 30 jaarlingen ingebracht door leden van P.V. de Plassenjagers worden door GJ Beute beoordeeld volgens zijn standaard, waar we in 2019 een Beute competitie mee vervliegen, binnen onze vereniging.
Een Beute avond is altijd een geweldige duivenavond.
Gert Jan staat garant voor en spraakmakende avond, met een uitgesproken mening en waardevolle tips voor de hedendaagse duivensport.
Deze avond kunt u bijwonen. In ons club gebouw aan de Kwakel 42 te Kortenhoef.
We zien u graag tegemoet.

Fondclub Gooi&Eemland

Jaarvergadering op woensdag 13 maart 2019

bij APV De Reisduif  Monnikenpad 10 te Amersfoort

LET OP ANDERE LOKATIE

Aanvang 20 uur.   

Agenda

Tevens is er weer een jongeduiven verkoop schenker/koper op donderdag 4 april a.s.

Inbrengen vanaf 19.30 uur bij pv Soest.

Het bestuur

Geacht bestuur,
Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering welke zal worden
gehouden op maandag 4 maart 2019. In het clubgebouw van p.v. De Zwaluw in Laren
Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening.
 2. Appel afgevaardigden.
 3. Notulen voorjaarsvergadering 5 Maart 2018
 4. Ingekomen stukken.
 5. Verslag penningmeester (stukken tijdens de vergadering)
 6. Verslag kascontrolecommissie
 7. Benoeming kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing: Bestuur stelt voor verder te gaan met huidige 3-tal
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.

Het bestuur

Uitnodiging open dag van P V. Almere op zondag 24 februari 2019.