Nog

Statistieken

  • 171621Totale hits:
  • 85498Totaal bezoekers:
  • 1Bezoekers vandaag:
  • 33Bezoekers gisteren:
  • 144Bezoekers vorige week:
  • 278Bezoekers per maand:
  • 20Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

Namens vrouw en kinderen wil ik alle leden Regio1 bedanken voor het leuke cadeau wat ik vorige week overhandigd kreeg van de secretaris Hans Nielen.. Het zal ons goed gaan smaken!

Groet,

Edward Schrijvers.

Het is weer zo ver !!!!!

De Jonge Duivencompetitie komt er weer aan.

VERKOOP SCHENKER/KOPER

DONDERDAG 5 April 2018
Tijdstip 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie PV SOEST

Hoe kunt u meedoen.
Door een jonge duif of een bon ter beschikking te stellen voor de verkoop op 5 april
Of door een bon of jonge duif aan te schaffen op 5 april.

Wat zijn de aanvullende regels:
Bij de geschonken bonnen moeten de ringnummers opgegeven tijdens de jongeduiven verkoop op 5 april 2018 en de behaalde punten vòòr 1 oktober 2018 bij J.v.Wakeren. Ringnummers behorende bij de geschonken bonnen opgeven voor 1 juli 2018.
De prijzen schenker/koper zijn: 1e Prijs 2x € 250,= Schenker/koper, 2e prijs 2x € 150,= Schenker/koper.
3e prijs 2x € 100,= Schenker/koper, 4e prijs 2x € 75,= Schenker/koper, 5e prijs 2x € 50,= Schenker/koper. Totaal € 1250 Euro

Komt allen en doe mee dan maakt u ook kans op een mooie opbrengst Verleden jaar bleek maar weer dat iedereen kans maakt.

Fondclub bestuur Gooi & Eemland

Notulen jaarvergadering d.d 5 maart 2018.

1) Opening: Ronald Heesen opent de vergadering en begint met een minuut stilte voor degene die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit waren o.a. ons oud bestuurslid Dirk Okhuijsen en Gerrit Waarhuijs.

2) Appel afgevaardigden: aanwezig 6 verenigingen, p.v VrijSnel, p.v. Hilversum, De Zwaluw, Gooi Columba, p.v. de Plassenjagers en de Flevocoerier.

Afwezig zonder opgave van reden: P.V. Almere en p.v. de Lelybode.

3) Notulen vorige vergadering: Op de notulen van de jaarvergaderingen van

20 Maart 2017 zijn geen op of aanmerkingen.

4) Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Alleen is er na het seizoen wat telefonisch overleg geweest over het insturen van de uitslagen van de regio 1 naar de compuclub. Omdat deze uitslagen mee mogen tellen voor de olympiade duiven. Bas heeft dit geregeld.

5) Verslag penningmeester: Voor de vergadering zijn de kasstukken aan de verenigingen overhandigd. Hierover zijn geen vragen alles ziet er keurig uit. Er is nog ongeveer 3190 euro op de bank.

Er zijn echter elke maand kosten omdat we een zakelijke rekening hebben. Dhr Timmer is bij de bank geweest en dit kunnen we voorkomen door een gewone

prive rekening te nemen. Het bestuur krijgt het mandaat om dit te regelen.

6) Verslag kascontrolecommissie: De kas is door Bas Thiel en Peter Bleesing. gecontroleerd en prima in orde bevonden. Zij stellen voor om Willem Timmer decharge te verlenen. De vergadering gaat hier mee akkoord.

Ook stellen zij dat het verstandig is het voorstel van vrij-snel te steunen en is een internet verkoop essentieel.

 

7) Benoeming kascontrolecommissie: Peter Bleesing en Theo Vermeulen

8) Bestuursverkiezing: Het bestuur bestaat nog uit 3 man te weten Ronald Heesen (Voorzitter). Willem Timmer (Penningmeester) en secretaris Hans Nielen.

De vergadering gaat akkoord dat deze met zijn drieën verder gaan.

9) Voorstel Vrij-Snel: Vrij-Snel steld voor om de regio 1 in stand te houden 1 cent per duif in rekening te brengen.

De vergadering gaat naar een korte discussie akkoord.

Bas Thiel maakt aan eind van het seizoen een rekening. De verenigingen dienen het geld over te maken aan de penningmeester dhr. Timmer.

10) Rondvraag: Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Het bestuur vraagt naar de mening van de vergadering wanneer de feestavond te houden. De voorkeur gaat uit naar Februari.

11) Sluiting: Hierna sloot Ronald de vergadering.

Teken hier de petitie tegen uitmoorden van ons duiven bestand door de problemen met roofvogels.

 

Petitie roofvogels

P.V.Hilversum organiseert zondag 18 maart 2018 een busreis naar de duivenmarkt in Lier en naar het Descheermaecker Pigeon Centrum  (natural) .

Op deze dag kunt u ook op het kweekcentrum jonge duiven aanschaffen .

Bij voldoende interesse willen wij met een grote bus gaan  anders met 1 of meerdere kleine busjes .

De kosten zijn afhankelijk van het aantal mensen die er mee gaan .

Mochten er uit uw club mensen zijn die mee willen, dan graag een mailtje voor 11 maart naar onderstaand adres .

met vriendelijke groet

René van der Klis secr.1123

r.klis1@chello.nl

035-6833697   06-21828593

Zaterdag 13 januari 2018 is er de mogelijk om u duiven op de foto te laten zetten ,

Dit vindt plaats in het verenigings- gebouw van P.V. Hilversum Raafstraat 1 te Hilversum van 10.00 tot 12.00 uur .

De fotograaf is de heer B. de Moor .

 

René van der Klis secr. 1123

Wegens omstandigheden kan er geen eindverkoop in ons clubhuis plaatsvinden en daardoor is de verkoop op duiven.net voor ons belangrijk.

Neem een kijkje en bied op onze grandioze bonnen.

http://www.duiven.net/verkoop/?page=view&id=181

Vriendelijke groet

Roy Vos

Pv. Flevocourier houdt op zaterdag 16 dec. en zondag 17 dec. haar jaarlijkse verenigings TT

Deze zal worden gehouden in ons clubgebouw te Lelystad.(Kofschip)

Zaal open zaterdag 16.00 uur en zondag om 13.30 uur met om 16.00 uur onze bonnen verkoop.

U kunt voordien gaan bieden op deze bonnen via de verenigings website.

Adres www.flevocourier.nl/bonnenverkoop

Geschonken bonnen zijn o.a.

Cees Nijdeken, Rijssen

Chris Beckers, Lelystad

Bert de Klerk, Almere

En van de winnaar van Derby Mallorca 2017

En meerdere zie website.

 

TT Com.

 

Klik op onderstaand document.

Junioren koppel show 2017

Geachte leden,

Tijdens de voorjaarsvergadering van onze regio is onze vereniging, “P.V. De Lelybode ” geloot om de Olympiade TT te mogen organiseren.
Deze TT wordt gelijktijdig gehouden met onze TT en wel op 8 dec (inzetten vanaf 19:00 uur),
zaterdag ochtend is de keuring en zaterdag middag en zondagmiddag is de zaal open ter bezichtiging en eventueel en drankje en een versnapering.
Per vereniging mag men 2 oude doffers en 2 oude duivinnen inzetten en het inzetten van de duiven is gratis.
In eerste instantie betreft het de beste verenigingspeler in kringverband, maar wanneer deze hem interesse heeft in een gezellig weekeinde in Lelystad, is het ook mogelijk om een vervanger aan te wijzen/te vragen.
Altijd gezellig in ons clubgebouw en u bent uiteraard uitgenodigd om, ook wanneer u geen duiven inzet even te komen kijken en te genieten van het “najaars/winters duivenpraatje”
Tijden van de opening op zaterdag en zondag: zaterdagmiddag vanaf 14:00 uur tot 20:00 uur en zondag van 14:00 uur tot 18:00 uur (zondag 18:00 uur mogen duiven weer uit de kooien)

 

P.S. ons clubgebouw bevind zich aan de Beginweg nr. 1 (naast de honkbalvereniging achter een redelijk groot hek)

 

Met vriendelijke groetjes,
Johan Nagel,
Voorzitter P.V. de Lelybode te Lelystad