Nog

Statistieken

  • 200764Totale hits:
  • 105844Totaal bezoekers:
  • 15Bezoekers vandaag:
  • 57Bezoekers gisteren:
  • 329Bezoekers vorige week:
  • 377Bezoekers per maand:
  • 45Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de jaarlijkse Kampioenenhuldeging  van de regio 1.

Op deze avond zullen de kampioenen op gepaste wijze worden gehuldigd, en de diverse andere prijzen worden uitgereikt.

Het feest word gehouden op zaterdag 16 Februari 2019

In het Lokaal van p.v. de Zwaluw Laren

Heideveldweg 9 Laren

De avond begint om 17.00 uur zaal open om 16.45 uur

Het programma is als voorgaande jaren met rond 18.00 uur een lekkere  Barbecue met salades

Ook zal er nog een leuke verloting zijn.

Alle leden met partners zijn van harte uitgenodigd!

I.v.m. de ruimte en kosten gaarne geen introducés van buitenaf meenemen!

Het bestuur !

Zaterdag 19 januari is er de mogelijkheid om uw duiven op de foto te laten zetten .

Dit vind plaats in het vereningsgebouw van P.V.Hilverum Raafstraat 1 te Hilversum ,tussen 10 en 11 uur.

De fotograaf is de heer B.de Moor .

De fondclub eert zijn kampioenen en houd de jaarlijkse feestavond op Zaterdag 13 oktober 2018

Aanvang 18.00 uur.

Restaurant  Houtrust, Hooglanderveen.

Zie bijlage voor het gehele bericht.

Bonnenverkoop Regio1

Ophalen duiven

Raymond Moleveld is bereid om een dagje opgegeven duiven op te halen.

Als mensen doorgeven welke duif waar zit en de contact gegevens van de melder doorgeven kan hij een logistieke route plannen
Raymond gaat bij minimaal 10 opgeven duiven rijden en dan voornamelijk voor op-vangers in het zuiden, waarschijnlijk zitten na afgelopen week daar de meeste jonge duiven
Kosten per duif 10,- euro
Bij meer dan 20 duiven zullen de kosten lager uitvallen
Stuur een mail met de gegevens duif en melder en uzelf naar info@raymondmoleveld.nl
Raymond is voornemens donderdag 19 juli te gaan rijden.

Het is weer zo ver !!!!!

De Jonge Duivencompetitie komt er weer aan.

VERKOOP SCHENKER/KOPER

DONDERDAG 5 April 2018
Tijdstip 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur
Locatie PV SOEST

Hoe kunt u meedoen.
Door een jonge duif of een bon ter beschikking te stellen voor de verkoop op 5 april
Of door een bon of jonge duif aan te schaffen op 5 april.

Wat zijn de aanvullende regels:
Bij de geschonken bonnen moeten de ringnummers opgegeven tijdens de jongeduiven verkoop op 5 april 2018 en de behaalde punten vòòr 1 oktober 2018 bij J.v.Wakeren. Ringnummers behorende bij de geschonken bonnen opgeven voor 1 juli 2018.
De prijzen schenker/koper zijn: 1e Prijs 2x € 250,= Schenker/koper, 2e prijs 2x € 150,= Schenker/koper.
3e prijs 2x € 100,= Schenker/koper, 4e prijs 2x € 75,= Schenker/koper, 5e prijs 2x € 50,= Schenker/koper. Totaal € 1250 Euro

Komt allen en doe mee dan maakt u ook kans op een mooie opbrengst Verleden jaar bleek maar weer dat iedereen kans maakt.

Fondclub bestuur Gooi & Eemland

Notulen jaarvergadering d.d 5 maart 2018.

1) Opening: Ronald Heesen opent de vergadering en begint met een minuut stilte voor degene die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Dit waren o.a. ons oud bestuurslid Dirk Okhuijsen en Gerrit Waarhuijs.

2) Appel afgevaardigden: aanwezig 6 verenigingen, p.v VrijSnel, p.v. Hilversum, De Zwaluw, Gooi Columba, p.v. de Plassenjagers en de Flevocoerier.

Afwezig zonder opgave van reden: P.V. Almere en p.v. de Lelybode.

3) Notulen vorige vergadering: Op de notulen van de jaarvergaderingen van

20 Maart 2017 zijn geen op of aanmerkingen.

4) Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Alleen is er na het seizoen wat telefonisch overleg geweest over het insturen van de uitslagen van de regio 1 naar de compuclub. Omdat deze uitslagen mee mogen tellen voor de olympiade duiven. Bas heeft dit geregeld.

5) Verslag penningmeester: Voor de vergadering zijn de kasstukken aan de verenigingen overhandigd. Hierover zijn geen vragen alles ziet er keurig uit. Er is nog ongeveer 3190 euro op de bank.

Er zijn echter elke maand kosten omdat we een zakelijke rekening hebben. Dhr Timmer is bij de bank geweest en dit kunnen we voorkomen door een gewone

prive rekening te nemen. Het bestuur krijgt het mandaat om dit te regelen.

6) Verslag kascontrolecommissie: De kas is door Bas Thiel en Peter Bleesing. gecontroleerd en prima in orde bevonden. Zij stellen voor om Willem Timmer decharge te verlenen. De vergadering gaat hier mee akkoord.

Ook stellen zij dat het verstandig is het voorstel van vrij-snel te steunen en is een internet verkoop essentieel.

 

7) Benoeming kascontrolecommissie: Peter Bleesing en Theo Vermeulen

8) Bestuursverkiezing: Het bestuur bestaat nog uit 3 man te weten Ronald Heesen (Voorzitter). Willem Timmer (Penningmeester) en secretaris Hans Nielen.

De vergadering gaat akkoord dat deze met zijn drieën verder gaan.

9) Voorstel Vrij-Snel: Vrij-Snel steld voor om de regio 1 in stand te houden 1 cent per duif in rekening te brengen.

De vergadering gaat naar een korte discussie akkoord.

Bas Thiel maakt aan eind van het seizoen een rekening. De verenigingen dienen het geld over te maken aan de penningmeester dhr. Timmer.

10) Rondvraag: Er waren geen vragen voor de rondvraag.

Het bestuur vraagt naar de mening van de vergadering wanneer de feestavond te houden. De voorkeur gaat uit naar Februari.

11) Sluiting: Hierna sloot Ronald de vergadering.

Teken hier de petitie tegen uitmoorden van ons duiven bestand door de problemen met roofvogels.

 

Petitie roofvogels

P.V.Hilversum organiseert zondag 18 maart 2018 een busreis naar de duivenmarkt in Lier en naar het Descheermaecker Pigeon Centrum  (natural) .

Op deze dag kunt u ook op het kweekcentrum jonge duiven aanschaffen .

Bij voldoende interesse willen wij met een grote bus gaan  anders met 1 of meerdere kleine busjes .

De kosten zijn afhankelijk van het aantal mensen die er mee gaan .

Mochten er uit uw club mensen zijn die mee willen, dan graag een mailtje voor 11 maart naar onderstaand adres .

met vriendelijke groet

René van der Klis secr.1123

r.klis1@chello.nl

035-6833697   06-21828593

Zaterdag 13 januari 2018 is er de mogelijk om u duiven op de foto te laten zetten ,

Dit vindt plaats in het verenigings- gebouw van P.V. Hilversum Raafstraat 1 te Hilversum van 10.00 tot 12.00 uur .

De fotograaf is de heer B. de Moor .

 

René van der Klis secr. 1123