Statistieken

  • 213311Totale hits:
  • 115993Totaal bezoekers:
  • 70Bezoekers vandaag:
  • 67Bezoekers gisteren:
  • 422Bezoekers vorige week:
  • 1114Bezoekers per maand:
  • 50Bezoekers per dag:
  • 1Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

Secretaris: 22 Februari 2017
Hans Nielen
Weerestein 32
3632WV Loenen aan de Vecht

Geacht bestuur,

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering welke zal worden gehouden op maandag 20 maart 2017. in het clubgebouw van p.v. De Zwaluw in Laren

Aanvang 20.00 uur.

AGENDA

1. Opening.
2. Appel afgevaardigden.
3. Notulen voorjaarsvergadering 15 januari 2016
4. Ingekomen stukken.
5. Verslag penningmeester (stukken tijdens de vergadering)
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Benoeming kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing: Gerrit Brama heeft voor het bestuur bedankt. Hoe verder??
9. Voorstel bestuur: Gezien het slinken van de kas wil bestuur aan eind van seizoen grote bonnenverkoop op internet organiseren. Wie is bereid hier aan mee te werken!!
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

Het bestuur

Notulen Jaarvergadering 2016

Notulen jaarvergadering d.d 15 januari 2016.

1) Opening: Ronald Heesen opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Afwezig met kennisgeving is Gerrit Brama,

2) Appel afgevaardigden: aanwezig 5 verenigingen, afwezig met kennisgeving
flevocoerier en pv de plassenjagers. Afwezig zonder opgave van reden: P.V. Almere.

3) Notulen vorige vergadering: Op de notulen van de jaarvergaderingen van
27 maart 2015 Zijn geen op of aanmerkingen.

4) Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken. Alleen afmelding van flevocoerier en plassenjagers.

5) Bestuursverkiezing: Sander en Onno hadden op de vorige vergadering al hun functie neergelegd. Dhr. Willem Timmer bied aan om als penningmeester te gaan functioneren. Dit word met applaus ontvangen. Sander zegt toe op korte termijn met dhr Timmer de overgang te regelen.

6) Voorstel bestuur: Aanpassen kampioenschappen. Iedereen gaat er mee akkoord dat de kampioenschappen worden gehalveerd. Per onderdeel worden nog 5 kampioenen aan en onaangewezen met een bordje beloond. Tevens krijgen de vluchtwinnaars geen bordje of foto meer maar een diploma. Wel krijgen de duifkampioenen nog een bordje. Op de overnachtfond worden de eerste 3 aan en onaangewezen kampioenen gehuldigd met een bord. Dit geld ook voor seizoen 2015.De feestavond vind plaats op 20 februari 2016.

7) Rondvraag: Bas van Thiel vraagt: tijdens div tentoonstellingen is gesproken om een Beute competitie te organiseren binnen de regio 1. Rob v.d. Hoek zou dit uitwerken. Rob gaat hier naar gevraagd worden. Word vervolgd.
Bas vraagt ook nog naar de voortgang van de site. Hans heeft Edward Schrijvers gesproken en deze heeft aangegeven de site te blijven bijhouden!!!
Dhr v Nood heeft een vergadering van afd 7 bijgewoond in Urk. Verenigingen in Urk willen naar afd 7. Onze vergadering heeft hier nog niets over gehoord. Een korte discussie ontstaat. Er is echter nog niets concreet dus afwachten tot de afdeling vergadering.

8) Sluiting: Om 20.40 uur kan Ronald de vergadering sluiten

Reacties zijn gesloten.