Statistieken

  • 213486Totale hits:
  • 116149Totaal bezoekers:
  • 14Bezoekers vandaag:
  • 48Bezoekers gisteren:
  • 451Bezoekers vorige week:
  • 1270Bezoekers per maand:
  • 62Bezoekers per dag:
  • 0Bezoekers op dit moment online:

Nieuws archief

regio112

Notulen jaarvergadering d.d. 27 maart 2015.

 

1)  Opening: Ronald Heesen  opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. Afwezig met kennisgeving zijn Gerrit Brama, Onno Okhuijsen en de

2 verenigingen uit Lelystad. Dirk Okhuijsen zit niet meer achter de bestuurstafel omdat hij voor het bestuur heeft bedankt vanwege zijn functie in het Regio A bestuur.

 

2)  Appel afgevaardigden: aanwezig 6 verenigingen, afwezig met kennisgeving

De Lelybode en flevocoerier. Afwezig zonder opgave van reden: P.V. Almere. En opgeheven is de Blauwe duif uit Bussum.

 

3)  Notulen vorige vergadering:  Op de notulen van de jaarvergaderingen van

7 April 2014 Wil dhr van de Wetering een opmerking maken. Hij wil dat de laatste regel bij punt 6 over zijn persoon word gewist. Dit word bij deze gedaan.

 

4)  Ingekomen stukken: Er zijn geen ingekomen stukken.

 

5)  Jaarverslag penningmeester:  Sander legt uit dat het verslag van 2013 tot en met 25 maart 2015 gereed is en op papier staat en deelt een exemplaar uit. Er is nog voldoende saldo om nog een aantal jaren door te gaan. Er staan geen vorderingen meer open en alles is betaald. Er zal echter wel voor een nieuwe penningmeester gezorgd moeten worden want Sander en Onno stoppen als penningmeester!!

 

6)  Verslag kascontrolecommissie: Dhr van de Wetering heeft samen met dhr Vermeulen op 25 maart 2015  alle kas stukken voor de 2e keer  gecontroleerd.

Dhr van de Wetering leest een gezamenlijk gemaakt verslag voor met wat aanbevelingen en met als eind conclusie dat de penningmeesters in de afgelopen jaren op een juiste en correcte wijze de penningen hebben beheerd en adviseert dan ook de penningmeesters decharge te verlenen!!

 

7) Benoeming kascontrolecommissie: Gerrit v.d. Wetering en Bas Thiel

 

8)  Bestuursverkiezing:  Omdat Dirk, Sander en Onno hebben bedankt voor het bestuur vragen de overige bestuursleden of er iemand is die tot het bestuur wil toetreden en dan als penningmeester. Hier gaat niemand op in en we zullen dan in het seizoen moeten kijken hoe we dit gaan oplossen!!

 

9) Hoe verder met de Regio 1 Hilversum en Omstreken: Alle aanwezige verenigingen willen absoluut verder met de Regio 1 mits er maar geen extra kosten aan verbonden worden! Gezien de goede financiële situatie is dit ook niet echt nodig. Zoals de kascontrole al opperde als je elk jaar een mooie bonnenverkoop organiseert en op de feestavond een goede loterij,  worden de enige kosten die de regio moet maken redelijk beperkt en kunnen we nog jaren voort.

Bas van Thiel gaat weer de uitslag maken. Belangrijk voor hem is dat wekelijks de W en D bestanden correct naar hem worden gestuurd en dat Nivo 3 word aangegeven! Er komt nog een aanvullende mail met aandachtspunten! Voor degene die een geprinte uitslag wil gaat Bas dit ook regelen.

DUS REGIO 1 HILVERSUM EN OMSTREKEN GAAT DOOR!!!

 

10) Sluiting:  Om 20.50 uur sluit de Ronald de vergadering wenst een ieder wel thuis

 

Hans Nielen secretaris

 

Reacties zijn gesloten.